വീട്ടിലെ പുൽത്തകിടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ജോലി കളയാൻ ആരോ ദിവസവും ഫോൺ ചെയുന്നു പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ മുതലാളിയുടെ മറുപിടി ആണ് ഞെട്ടിച്ചത്

പ്രയത്നവും അംഗീകാരവും.ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ചെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു. ആ ഫോൺ എടുത്തത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവൻ ആസ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു: "മാഡം, നിങ്ങളുടെ പുൽത്തകിടി (lawn) കട്ട് ചെയ്ത്...

KERALA NEWS

EXCLUSIVES

വീട്ടിലെ പുൽത്തകിടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ജോലി കളയാൻ ആരോ ദിവസവും ഫോൺ ചെയുന്നു പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ മുതലാളിയുടെ മറുപിടി ആണ് ഞെട്ടിച്ചത്

പ്രയത്നവും അംഗീകാരവും.ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ചെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു. ആ ഫോൺ എടുത്തത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവൻ ആസ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു: "മാഡം, നിങ്ങളുടെ പുൽത്തകിടി (lawn) കട്ട് ചെയ്ത്...

Receipes

വീട്ടിലെ പുൽത്തകിടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ജോലി കളയാൻ ആരോ ദിവസവും ഫോൺ ചെയുന്നു പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ മുതലാളിയുടെ മറുപിടി ആണ് ഞെട്ടിച്ചത്

പ്രയത്നവും അംഗീകാരവും.ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ചെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു. ആ ഫോൺ എടുത്തത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവൻ ആസ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു: "മാഡം, നിങ്ങളുടെ പുൽത്തകിടി (lawn) കട്ട് ചെയ്ത്...

വീട്ടിലെ പുൽത്തകിടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ജോലി കളയാൻ ആരോ ദിവസവും ഫോൺ ചെയുന്നു പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ മുതലാളിയുടെ മറുപിടി ആണ് ഞെട്ടിച്ചത്

പ്രയത്നവും അംഗീകാരവും.ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ചെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു. ആ ഫോൺ എടുത്തത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവൻ ആസ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു: "മാഡം, നിങ്ങളുടെ പുൽത്തകിടി (lawn) കട്ട് ചെയ്ത്...

ഒരു സാധനം സ്വന്തം കുറ്റം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കാണാതെ പോയാലും നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ വഴക്ക് പറയും അത് താ ഇത് താ നീ എവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ചോദിക്കും എന്നാൽ

നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ എന്താണ് വിളിക്കാറ് ?അവളെ നിങ്ങള്‍ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം ഉമ്മ വെക്കാറുണ്ട് ?എത്ര വട്ടം അവളുടെ മുടിയിഴകളില്‍ തഴുകാറുണ്ട് ?എത്ര പ്രാവശ്യം അവളെ മാറോട് ചേര്‍ക്കാറുണ്ട് ?അവളുടെ...

കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകർ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി പരിസരബോധം ഇല്ലാതെ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത്

ലെഗിങ്സ് ഇസ്തിരി ഇടേണ്ട, മഴയാണെങ്കിലും വെയിൽ ആണെങ്കിലും 100% കംഫർട്ട്, പിന്നെ കാലുകൾക്ക് അവ അർഹിക്കുന്നതിലും അധികം ഭംഗിയും കിട്ടും. വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമാണ്. സംഗതി ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ...

പിതാവിനു തിരക്ക് ആയതിനാൽ ആ മകന് അച്ഛനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ അവൻ അച്ഛനോട് 200 രൂപ തരാം തന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശേഷം മറുപിടി

10 വയസ്സുള്ള ജിം ആ കുടുംബത്തിലെ ഏക പുത്രനാണ്. അവന്റെ പിതാവ് വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ്. ജിമ്മിന് പിതാവിനെ കാണുവാനുള്ള അവസരം വളരെ വിരളമാണ്. ഒരു ഉച്ചകഴിഞ്ഞ സമയം...

ഇയാൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓട്ടോ ചേട്ടന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം കേട്ട് ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി ചോദിച്ചു ചേട്ടന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആണോ തോന്നിയത്?ശേഷം

ഇയാൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ ഒന്ന് പിറകിലോട്ട് കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു .ചേട്ടന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആണോ തോന്നിയത്? അവളുടെ ശാന്തമായ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചോദിച്ചത് അബദ്ധമായോ...

വീട്ടിലെ പുൽത്തകിടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ജോലി കളയാൻ ആരോ ദിവസവും ഫോൺ ചെയുന്നു പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ മുതലാളിയുടെ മറുപിടി ആണ് ഞെട്ടിച്ചത്

പ്രയത്നവും അംഗീകാരവും.ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ചെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു. ആ ഫോൺ എടുത്തത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവൻ ആസ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു: "മാഡം, നിങ്ങളുടെ പുൽത്തകിടി (lawn) കട്ട് ചെയ്ത്...

Latest Articles