റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ ബോർഡ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മളിൽ 90% ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി

EDITOR

നമുക്ക് പലർക്കും അറിവില്ലാത്ത കാര്യം ആണ് എന്ത് കൊണ്ട് റയിൽവെ ബോർഡ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ എന്ന് .അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ആണ് .റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരുകൾ എപ്പോഴും മഞ്ഞ ബോർഡുകളിൽ എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?ജനത്തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്ത്, ബാക്കിയുള്ള നിറങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞ പശ്ചാത്തലം/ ബാഗ്രൗണ്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, വാസ്തു ശാസ്ത്രപരവും , മനഃശാസ്ത്ര പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കൂടുതലും ഈ നിറം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള എഴുത്ത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ് .അത് അകലെ നിന്ന് പോലും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും.മഞ്ഞ നിറം ദൂരെ നിന്ന് കാണാം എന്നതിലുപരി തിളക്കമുള്ളതാണ് .ഇത് ട്രെയിനിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാനാകും. ഇതോടൊപ്പം മഞ്ഞ നിറം ഒരു ഹോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ ട്രെയിനിന്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റിനോട് വേഗത കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ചില ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പില്ല അത്തരം ട്രെയിനുകളുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതുവരെ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും നിരന്തരം ഹോൺ മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . അതിനാൽ സ്റ്റേഷനിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുമുള്ള യാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു.ചുവപ്പ് നിറത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരംഗദൈർഘ്യമുള്ളത് മഞ്ഞ നിറമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ സ്കൂൾ ബസുകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറമാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, മഴയിലും , കോടയിലും മൂടൽമഞ്ഞിലും മഞ്ഞ നിറം തിരിച്ചറിയാം. മഞ്ഞ നിറത്തിന്റെ ലാറ്ററൽ പെരിഫറൽ കാഴ്ച മറ്റ് നിറങ്ങളേക്കാൾ ഒന്നര മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.

ഇതുകൂടാതെ, അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, ചുവപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സൈൻബോർഡിൽ മഞ്ഞയും , വെള്ളയും നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നു. ചുവപ്പ് നിറം വളരെ തെളിച്ചമുള്ളതാണ് . അതിനാൽ അപകടം അകലെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. റോഡുകൾക്ക് പുറമെ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിലും ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ ചുവന്ന ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് അകലെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും.സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് മഞ്ഞ നിറം . മഞ്ഞ നിറത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം സന്തോഷം, ബുദ്ധി, എനർജി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഇത് പോലെ തന്നെ ആണ് മൈൽ കുറ്റികളുടെ വിവിധ രീതിയും കളറും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്