കേട്ട് കേൾവി ഇല്ലാത്ത പുതിയ തട്ടിപ്പ് വിവാഹ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

EDITOR

നല്ലൊരു വിവാഹാലോചനയ്ക്കായി ഓൺലൈൻ മാട്രിമോണിയൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും, തിരച്ചിലുകൾ നടത്തുന്നതും ഇന്ന് ഒരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല.എന്നാൽ ഓൺലൈൻ വിവാഹ വെബ് സൈറ്റുകളിലേക്കു പുറപ്പെടും മുമ്പ് നിങ്ങളെ ചതിക്കുഴികളിലാക്കുന്ന വ്യാജൻമാരെക്കുറിച്ച് അറിയുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്.നിങ്ങൾ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതുമായ വെബ്സൈറ്റ് വ്യാജമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ തിനുശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ടു പോകുക.നിങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസം സൃഷ്ടിച്ച് ആ വിലാസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഷെയർചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടേയോ ബന്ധുക്കളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാത്രം അവരുമായി വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യ ഫോട്ടോകൾ ഷെയർചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായം അവർ ആവശ്യപെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും പിൻവലിയുക.

വിദേശത്തുള്ള ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ നേരിൽകണ്ട് അന്വേഷിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക. വീഡിയോകോളിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപെടുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.അത് പലതരം ചതികൾക്കും കാരണമാകും.തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികൾ അന്വേഷിക്കുക, പെട്ടന്ന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക, പല നമ്പരുകളും ഉപയോഗിച്ച് കോൾചെയ്യുക, എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഒരാളുടേയും സോഷ്യൽമീഡിയ പ്രൊഫൈൽ കണ്ട് അയാളെകുറിച്ച് വിലയിരുത്തരുത്. വിവേകപൂർവ്വമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രം നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക.

തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ്