ഞാൻ ഗൾഫ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് ബാങ്ക്‌ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ?ഇല്ല വേറെ ജോലി കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്റെ മറുപിടി

EDITOR

ഞാൻ ഗൾഫിലെ ജോബ് മതിയാക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാടു ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു വേറെ ജോലി കിട്ടിയോ ?ഇല്ല ഒരുപാട് ബാങ്ക്‌ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ?ഇല്ല എന്റെ മറുപടി ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം മനസിലാകുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു കഥ ഒരു പക്ഷി പറന്നുവന്ന് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു .അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു .ആ മരം അതിനോട് സംസാരിച്ചു .എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നീ ഈ ദുർബലമായ ഉണങ്ങിയ ചില്ലയിൽ വന്നിരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ?ബലിഷ്ഠമായ ഉണങ്ങാത്ത ഏതെങ്കിലും കൊമ്പിൽ വന്നിരുന്നു വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളൂ .നിന്നെ ഞാൻ വഹിച്ചുകൊള്ളാം .എന്നാൽ ആ ഉണങ്ങിയ ചില്ലയെകുറിച്ച് എന്നിക്കൊരുറപ്പും തരാൻ കഴിയില്ല .പക്ഷി പറഞ്ഞു നിന്റെ ആതിഥ്യത്തിന് നന്ദി .എന്നാൽ ഉണങ്ങിയ ചില്ലയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ ചിറകുകളിലാണ്.

ചില്ല ഒടിഞ്ഞുവീണാലും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറന്നുപോകും ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞുനിന്ന വാക്കുകൾകേട്ട് വൃക്ഷം പുഞ്ചിരിച്ചു നമ്മളിൽ എത്രപേർക്ക് ഇതുപോലെ പറയാൻ കഴിയും ?നമുക്ക് അഭയംതരുന്ന വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമൂഹം മുതലായ ആയിരക്കണക്കിന് ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ സമാധാനമായി ജീവിക്കുന്നത് കിട്ടിയജോലി പോയാൽ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റാൽ
ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ സ്നേഹമുള്ളവർ തള്ളിപറഞ്ഞാൽ രോഗം വന്നാൽ നാമൊക്കെ എന്തുചെയ്യും ?

ആ പക്ഷിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എവിടേയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തലയുയർത്തിതന്നെ നടക്കാമായിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ കഴിവുകളിലാണ് അന്യന്റെ മടിത്തട്ടിലല്ല. ഇ മഹാമാരി സമയത്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു അന്തവും ഇല്ലാതെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു അവരിലേക്ക് എത്തിയത് അവരുടെ മനസ്സിന്നു എഴുനേറ്റു വീണ്ടും ഓടാൻ ഉള്ള ബലം ലഭിച്ചെന്നു ഇരിക്കും.

കടപ്പാട് : ഷിജിൽ