അഴുക്ക് പിടിച്ച മഞ്ഞ തലയിണ വെളുപ്പിക്കാം ഇത് പോലെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും

EDITOR

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തലയിണയിൽ എല്ലാം ധാരാളം ചെളിയും മറ്റും ആവാറുണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വിരുന്നു വന്നാൽ അവരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് അവയുടെ കവർ മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് വളരെ നാണക്കേട് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം അത്രയും വൃത്തിഹീനം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തലയണയുടെ അവസ്ഥ.

തലയിണ കവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം എന്ന് വയ്ക്കാം, എന്നാൽ ഈ തലയണ എങ്ങനെ വൃത്തി ആകും എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തല പുകക്കാറുണ്ടല്ലൊ. ഇനി തലയണ കഴുകുമ്പോള് കേടാകുമോ എന്ന സംശയവും വരാറുണ്ട്. പഞ്ഞിയും മറ്റും കേടുവന്നാൽ അതും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സത്യത്തിൽ നാം ആരുംതന്നെ തലയണ കഴുകാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അടിപൊളി കവറിലിട്ട് നമ്മൾ തലയിണയുടെ വൃത്തികേടുകൾ മാറ്റുകയാണ് പതിവ്.

എന്നാൽ ഇനിമുതൽ തലയിണ കഴുകിയാലും യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അവ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അതും യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും കൂടാതെ.

ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തലയണ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഏറ്റവും വിശദമായ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിവരം എത്തിക്കുവ്വാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മാനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് പങ്കിടുവാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല അറിവുകൾ എന്നും ലഭിക്കാനായി ഈ വഴി വീണ്ടും വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കുറിക്കാനും മറക്കരുത്, ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു, നന്ദി,