ബസ്സ് ഇറങ്ങിയ ആളുടെ പിറകെ കണ്ടക്ടർ ഓടിയ കണ്ടപ്പോ കരുതി ടിക്കെറ്റ് എടുത്തില്ല എന്ന് പക്ഷെ കാരണം മറ്റൊന്ന്

EDITOR

ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടും സ്ഥാപനത്തോടും കൂറും സത്യസന്ധതയുമുള്ള ഇത്തരക്കാരാണ് KSRTC എന്ന ഇ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും സമ്പത്ത്.
ഒരുപാട് നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് .

മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ആലുവക്കടുത്ത് അത്താണിയിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പാലക്കാടിനുള്ള ഒരു SF ൽ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സാമാന്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ബസിൽ. മിക്ക സ്ഥലത്തുനിന്നും യാത്രക്കാർ കയറാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ കണ്ടക്ടർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ബസ് തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുൻവശം ആളെ ഇറക്കുന്നതിനായി നിർത്തിയ സമയം, മുൻവശത്തെ ഡോറിൽ കൂടി ഇറങ്ങിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറി പോകുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ ഒച്ചവെച്ച് ഓട്ടോ നിർത്തിച്ച് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.

ഈ സമയം ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അയാൾ കണ്ടക്ടർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ പോയതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അയാളുടെ കൈയിൽനിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി പുറകിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാക്കി നോക്കി അയാൾക്ക് 425 രൂപ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ, കണ്ടക്ടർ എനിക്ക് വിളിച്ചു ബാക്കി തന്നു എന്ന് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.തുക എത്ര വലുതോ ചെറുതോ എന്നതല്ല പ്രസക്‌തം, ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് മഹത്തരം.ഈ കണ്ടക്ടർ ചെങ്ങന്നൂർ ഡിപ്പോയിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.Credits © Tomy© Team KSRTC Snehithar