വെളുക്കാൻ ഇ ക്രീമുകൾ വാങ്ങി പൊത്തുന്നവർ അറിയുക മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരന്റെ അനുഭവം

EDITOR

മുഖം വെളുക്കാന്‍ ഇത് പോലെ ഉള്ള ക്രീമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ തേടിയിരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം .മുഖം വെളുക്കാന്‍ അത് പോലെ മുഖത് ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകള്‍ മറ്റും പോയി ചര്‍മ്മം നല്ല രീതിയില്‍ ആവാന്‍ വേണ്ടി പല തരത്തില്‍ ഉള്ള ക്രീം വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണ് .അതില്‍ എല്ലാ ക്രീമും വിശ്യസിച്ചു മുഖത്ത് പുരട്ടാന്‍ പറ്റില്ല .അങ്ങനെ പുരട്ടി ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ്‌ ഈ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നത് .ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക .മുഖം വെളുക്കാന്‍ ഈ ക്രീമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ തേടിയിരിക്കുന്നത് അനുഭവം .കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ വീഡിയോ കാണുക .ഷെയർ ചെയ്യുക.